نوشته شده توسط

The Birth of Artificial Intelligence

Robot and human hands almost touching – 3D render. A modern take on the famous Michelangelo painting in the Sistine Chapel; titled, “The Creation of Adam”.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک ایمیلی

جدیدترین مطالب را، در ایمیل خود داشته باشید.

فیس‌بوک

تبلیغات