Posts by tag: audience

فیسبوک شما را می پاید: معرفی ابزار بازاریابی جدید
نوشته شده توسط
15 می

فیسبوک شما را می پاید: معرفی ابزار بازاریابی جدید

فیسبوک از چند روز پیش اقدام به ارائه یک ابزار جدید با نام Facebook Audience Insights نمود ، این جامعه اماری قرار است در اختیار مدیران تبلیغات کلیه بازاریابان ایالت متحده و در چند ماه های آینده در اختیار کل بازاریابان جهان قرار گیرد. همانطور که از نام این ابزار جدید مشخص است ، وظیفه اصلی آن ارائه و جمع آوری از کاربران و دیدگاههای آن در سطح شبکه اجتماعی است. در واقع این ابزار کمک می کند که بازاریابان با دقت بیشتر هدف های خود را در شبکه اجتماعی فیسبوک مورد هدف قرار دهند.

اما این ایده چگونه بازاریابان را کمک خواهد کرد؟

ایده این است که به بازاریابان درباره گرایش مشتریان فعلی و بالقوه آن ها در فیس بوک اطلاعات روشنی می دهد ؛ همچنین به آنها این امکان را می دهد که بتوانند پیام های تبلیغی و بازاریابی خود را بر اساس گفته های ابزار تنظیم نمایند.

ابزار یک تصویر کلی و جامعه آماری از کاربران را در چند دسته بندی ارائه می دهد:

آمار جمعیتی : سن و جنس ، شیوه زندگی، آموزش و پرورش، وضعیت ارتباطات ، نقش کار و اندازه خانوار.

صفحات لایک شده: بهترین صفحات لایک شده توسط افراد در دسته بندی های مختلف مثلا : ورزش و یا پوشاک زنان و …

محل سکونت و زبان: این که مردم کجا زندگی می کنند و به چه زبانی صحبت می کنند.

طریقه استفاده از فیس بوک : اینکه مخاطبان هدف چگونه و چطور اغلب وارد فیسبوک می شوند و از چه ابزاری برای اینکار بهره می گیرند.

فعالیت خرید : رفتار و روش در خرید های قبلی کاربران ( آنلاین در مقایسه با آفلاین)

0 ۱ 28200 15 می, 2014 اخبار, جهان بیشتر

اشتراک ایمیلی

جدیدترین مطالب را، در ایمیل خود داشته باشید.

فیس‌بوک

تبلیغات