مسابقه عکاسی پر از زندگی

بانک پیش شما می آید؟! کم کم به عید نزدیک میشویم و باید منتظر شلوغی ها و ترافیک های قبل از عید باشیم. انتظار کشیدن در صف بانک از دسته مواردی است که با طیف وسیع تکنولوژی های جدید توقع داریم حداقل جزو ترافیک های قبل از عید نباشد. احتمالا تبلیغات پیشخوان مجازی بانک آینده… ادامه خواندن مسابقه عکاسی پر از زندگی