سرورهای هوا-وی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا هک شد

ایالات متحده از چند سال قبل همواره بطور علنی کارخانه الکترونیکی چینی هوا-وی را به جاسوسی طبقه بندی شده متهم می نمود. از قضا، در حال حاضر، آژانس امنیت ملی آمریکا نیز مواجه با یک رسوایی عملیاتی است که در اوایل سال 2009 یک رشته عملیات اینترنتی بزرگ را بر علیه حکومت خلق چین پیاده سازی… ادامه خواندن سرورهای هوا-وی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا هک شد