اندروید میزبان 97 درصد از نرم افزارهای مخرب در سال 2013

با برگشت به آمار سال 2012 می بینیم که اندروید میزبان 79 درصد از نرم افزارهای مخرب بوده است و حال در سال 2013 این رقم به 97 درصد افزایش یافته است به این معنا که 97 درصد از نرم افزارهای مخرب سال 2013 برای اندروید طراحی و ساخته شده بود که از طرفی میزان… ادامه خواندن اندروید میزبان 97 درصد از نرم افزارهای مخرب در سال 2013