آمار بالای کارکنان مرد و سفیدپوست در توییتر

توییتر در حال پیوستن به صفوف شرکت‌های درحال رشد است که داده‌های نیروی کار خود را انتشار می‌دهند. آن‌ها امروز جنسیت و تفکیک نژادی کارکنان خودرا منتشر کردند. کارکنان عمدتاً سفیدپوست و مرد هستند. به‌طورکلی مردان 70% کارکنان را تشکیل می‌دهند. 59% کارکنان توییتر سفیدپوست هستند و 29% از باقی آسیایی هستند. توییتر خاطرنشان می‌کند… ادامه خواندن آمار بالای کارکنان مرد و سفیدپوست در توییتر