کاغذی با ارزش در حال ناپدید شدن: روش پرداختی در حال مرگ

 جامعه ای عاری از پرداخت پول نقد، برای سالها به عنوان یک موضوع  مهم در مباحث آینده نگران مطرح بوده، اما به دلایل مختلف، این رویا هرگز کاملا در چنگ بشر نبوده است. اما به هر حال، به مانند خودروهای الکتریکی و انرژی پاک، در نهایت این مهم اتفاق می افتد و موضوع فقط بر… ادامه خواندن کاغذی با ارزش در حال ناپدید شدن: روش پرداختی در حال مرگ