فرمول ساده ی گوگل برای استخدام

A neon Google logo is seen as employees work at the new Google office in Toronto, November 13, 2012. REUTERS/Mark Blinch (CANADA - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS LOGO)

بر روی سیستم استخدام گوگل مطالعات فشرده ای انجام شده که بصورت کلی در روند جذب نیرو تغییراتی بوجود آورده. نمونه ای از این تغییرات کنار گذاشتن سوالات مشکل و حساب کردن معدل کل به عنوان فاکتور های اصلی استخدام است. مهم ترین قانونی که شیوه ی جدید استخدام دنبال می کند این است: هیچ… ادامه خواندن فرمول ساده ی گوگل برای استخدام