فرمول ساده ی گوگل برای استخدام

A neon Google logo is seen as employees work at the new Google office in Toronto, November 13, 2012. REUTERS/Mark Blinch (CANADA - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS LOGO)

بر روی سیستم استخدام گوگل مطالعات فشرده ای انجام شده که بصورت کلی در روند جذب نیرو تغییراتی بوجود آورده. نمونه ای از این تغییرات کنار گذاشتن سوالات مشکل و حساب کردن معدل کل به عنوان فاکتور های اصلی استخدام است. مهم ترین قانونی که شیوه ی جدید استخدام دنبال می کند این است: هیچ گاه معیار های استخدام را بالا نبر.

در صورتیکه این کار را انجام دهید، هر فردی که استخدام می کنید بد تر از کارمند قبلی به نظر می رسد. رئیس اسبق محصولات گوگل در مصاحبه ای با دانشگاه هاروارد در این مورد بیشتر توضیح داده:

وقتی افراد تمرکز اصلی خودشان را از روی استعداد شخص بردارند با عوامل دیگری مانند ضرورت وجود نقش درگیر می شوند. در صورتیکه این طرز فکر در تیم شما جا بیفتد باید افرادی را برای استخدام انتخاب کنید که پایین تر از خط معیار های شما هستند و توانایی کافی ندارند.

با این کار جریانی منفی در محل کار به راه می اندازید. تصور کنید نفر یک در مقام استخدام، فرد دیگری به نام دو را به تیم اضافه می کند و فرد دو بعدا عضوی به نام سه را استخدام می کند چون ممکن است از سوی فرد یک مورد تهدید قرار بگیرد. پس باید گزینش صحیح را از ابتدا شروع کنید و گروهی از افراد یک داشته باشید که مرتبا یک های دیگری به گروه اضافه می کنند.

مدیر استخدام گوگل در سخنرانی اخیرش به همین موضوع اشاره کرده بود:

مهم ترین مسئله این است که برای استعداد افراد معیار سطح بالا انتخاب شود و هیچ گاه دست کم گرفته نشود یا برای شخص خاصی استثنا قائل نشود. در صورتی که با افول معیار ها کنار بیایید پس از مدتی تمام کارمندان شما را افرادی متوسط تشکیل می دهند. تصور کنید یک فرد کاردان به جمع گروه اضافه کردید و آن شخص بعدا افراد دیگری را استخدام کند که به اندازه ی خودش ماهر نیستند و به همین ترتیب به مرور زمان کیفیت کاری تیم کاهش پیدا می کند. بصورتی که پس از مدتی یک تیم از افراد متوسط دارید.

Conference room-The Executive Center

به همین منظور نمودار های توزیع عملکرد طراحی شده اند. باید یک خط مشخص فرض کنید. معمولا استخدام مدیران مغرضانه انجام می شود. کارفرما می خواهد زودتر کارمندان را انتخاب کند و در گیر و دار این شتاب زدگی ممکن است افرادی استخدام شوند که در حالت عادی از استخدام آن ها خودداری می شود. مثل اعضای فامیل، برادرزاده ، دختر خاله، هم اتاقی های زمان دانشگاه و …

وقتی در یک مورد استخدام استثنا قائل می شوید بقیه ی افراد گروه با خودشان فکر می کنند: پس استخدام به این شکل انجام می شود و آن ها هم در انتخاب هایشان معیار ها را کنار می گذارند. در حالیکه مهم ترین مسئله در مورد استخدام این است که سطح ارزش ها بالا باقی بمانند.

ممکن است برای بعضی از مدیران که برای استخدام فرد خاصی مورد فشار قرار می گیرند صحبت کردن از این قوانین راحت تر از عمل کردن به آن باشد. به همین دلیل گوگل تصمیم گیری نهایی استخدام را بر عهده ی این قبیل مدیران نمی گذارد و تمام مراحل استخدام از طریق یک کمیته انجام می شود در نتیجه تمرکز اصلی روی معیار صلاحیت افراد است.

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *