همکاری گوگل با شترها برای Street View

شما حتماً سرویس استریت ویو (Street View) گوگل را دیده اید، سرویسی که می توانید در هر نقطه شهر یا کشور یا بناهای تاریخی به وضوح و از نزدیک آن را از نزدیک مشاهده کنید به طوری که انگار خود در آنجا حضور دارید. از سال ۲۰۱۲ گوگل با نوعی از کوله پشتی های مخصوص… ادامه خواندن همکاری گوگل با شترها برای Street View