پرینتر سه بعدی و تغییر دنیای آینده!

در بازار رقابت این روزها توسعه و بازاریابی محصولات یک عامل کلیدی در موفقیت به حساب می آید. در بسیاری از صنایع از جمله جواهرات و طراحی صنعتی به وجود امدن یک محصول، به طرز چشم گیری هزینه و زمان را کاهش می دهد. در سال های 1990 بوجود آمدن نمونه سازی سریع باعث کاهش… ادامه خواندن پرینتر سه بعدی و تغییر دنیای آینده!