بین المللی شدن برندهای چاپ و نشر از طریق تبلت‌ها

به جرات می‌توان گفت امروزه در نقطه‌ای هستیم که کامپیوتر‌ها جای خود را به تبلت‌ها داده‌اند؛ تبلت‌هایی که ارزان‌تراند و حمل و نقلشان راحتر است. همین دو عامل به خودیِ خود کافی است تا تبلت‌ها به دستگاه اصلی برای  جستجو و مصرف آنلاین مردم تبدیل شود. یکی از گزارش‌های تجزیه و تحلیل تبلت‌ها را بخوانید؛… ادامه خواندن بین المللی شدن برندهای چاپ و نشر از طریق تبلت‌ها