مصاحبه با متیو یولدن: چگونه 9 زبان زنده دنیا را بیاموزیم؟

بسیاری از مدیران و کارآفرینان و حتی کارمندان نمونه قرن حاضر برای پیشرفت در کسب و کار خود نیاز به دانش بالا در زبان های مختلف دارند با این حال بسیاری از یادگیری زبان های مختلف عاجز شده اند. متیو یولدن یکی از افرادی است که ظاهراً این مسیر را با قدرتی مثال زدنی پیموده… ادامه خواندن مصاحبه با متیو یولدن: چگونه 9 زبان زنده دنیا را بیاموزیم؟