نوزدهمین الکامپ، جهشی بعد از چندسال

نمایشگاه الکامپ برای شرکت های الکترونیکی و کامپیوتری و هر آنچه به این‌ها مربوط است، امسال با شعار «زندگی هوشمند، آینده‌ روشن» مانند همیشه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی از تاریخ 14 الی 17 آذرماه برای بازدید مردم دایر شده بود. طبق گفته‌ی سایت رسمی الکامپ متراژ درخواستی از مرز 27 هزار متر مربع… ادامه خواندن نوزدهمین الکامپ، جهشی بعد از چندسال