فیسبوک شما را می پاید: معرفی ابزار بازاریابی جدید

فیسبوک از چند روز پیش اقدام به ارائه یک ابزار جدید با نام Facebook Audience Insights نمود ، این جامعه اماری قرار است در اختیار مدیران تبلیغات کلیه بازاریابان ایالت متحده و در چند ماه های آینده در اختیار کل بازاریابان جهان قرار گیرد. همانطور که از نام این ابزار جدید مشخص است ، وظیفه… ادامه خواندن فیسبوک شما را می پاید: معرفی ابزار بازاریابی جدید