بازاریابی به سبک سامسونگ: تغییر برند ترمینال 5 هیترو لندن

عکس فوق نمایی از وب سایت ترمینال 5 هیترو لندن است بودجه بازاریابی سامسونگ فوق العاده خیره کننده است! همه ما این را می دانیم. اما آیا این بودجه تماماً در راه ترمینال شماره 5 هیترو لندن خرج شد!؟ یک حرکت محسور و دیوانه کننده  البته کاملا خود نمایان کننده از سامسونگ این سازنده بزرگ… ادامه خواندن بازاریابی به سبک سامسونگ: تغییر برند ترمینال 5 هیترو لندن