پروژه های هندوانه‌ای

حتمن خیلی از شما مدیر پروژه نیستید و یا مدیریت پروژه رو به صورت حرفه‌ای دنبال نمی‌کنید. ولی بد نیست با مفاهیم مدیریت پروژه حرفه‌ای به زبان ساده آشنا بشوید. در اینجا در مورد پروژه‌هایی صحبت می‌کنیم که خواسته یا ناخواسته بهتر از آنچه که هستند نشان داده می‌شوند. پروژه های هندوانه‌ای به پروژه‌هایی گفته… ادامه خواندن پروژه های هندوانه‌ای