۴ ترفند برای شخصی سازی استراتژی بازاریابی

بازاریابی یکی از ارکان مهم تجارت شماست. به عنوان یک بازاریاب باید این قابلیت را داشته باشید که به مخاطبان خود واکنش مناسب را در زمان مناسب با پیامی مناسب بدهید. عمل به این موضوع کار آسانی نیست. هم زمان شما محدود است و هم شما گوشه‌ای از یک تیم کوچک هستید. اما شاید بتوان… ادامه خواندن ۴ ترفند برای شخصی سازی استراتژی بازاریابی