پنج نکته‌ی مهم برای ایجاد تغییر موفق در استارتاپ‌ها

استارتاپ‌ها

خیلی از شرکت‌ها کلمه‌ی تغییر را کلمه‌ای ترسناک و کثیف می‌دانند و آن را هم معنی با خطر و حتی شکست قرار می‌دهند. اما اگر این تغییر از روی دانش و آگاهی باشد، می‌تواند برای شرکت و کاربرانش مفید باشد. آغاز کردن یک تجارت همراه است با شانس‌های دوم و سوم و چهارمی که برای… ادامه خواندن پنج نکته‌ی مهم برای ایجاد تغییر موفق در استارتاپ‌ها