۱۲ موردی که یک مدیر محصول باید در ابتدای کارش انجام دهد

مدیر محصول

اگر به تازگی مدیر محصول شرکتی شده‌اید، روزهای نخست کارتان می‌تواند در ادامه این مسیر سرنوشت ساز باشد. در اینجا به ۱۲ موردی که می‌بایست در روزهای اول کارتان در نظر بگیرید، اشاره می‌کنیم. بیشتر تاکید ما بر روی این سه حوزه است: کارمندان، محصول و خودتان. کارمندان ۱. انتظارات خود را با مدیرعامل و… ادامه خواندن ۱۲ موردی که یک مدیر محصول باید در ابتدای کارش انجام دهد