دانلود محتواهای بدون کپی رایت در هلند غیر قانونی شد

در گزارش عمومی وزارت دادگستری هلند، دانلود محتواهایی که حق تکثیر آنها رعایت نشده است مانند فیلم و موزیک در هلند غیرقانونی گشت، تا به حال دانلود موارد دارای حق کپی رایت در هلند برای استفاده های شخصی مجاز بود، قانون پیشین بصورت قانونی اجازه می داد تا شهروندان هلندی به دانلود محتواهای غیرقانونی بپردازند.… ادامه خواندن دانلود محتواهای بدون کپی رایت در هلند غیر قانونی شد