ده موضوعی که گوگل در I/O درباره آنها صحبت نکرد

I/O

اندروید تنها چیزی که بود که تماما در گوگل I/O به آن پرداخته شد. همچنین اندروید ویر ویژه برنامه نویسان و برنامه های گوگل در مورد خودرو و تلوزیون از جمله موارد دیگری بودند که در گوگل I/O به آنها پرداخته شد. اما گوگل صحبتی از آن چیزهایی که سال ها برای ساخت و ترویج… ادامه خواندن ده موضوعی که گوگل در I/O درباره آنها صحبت نکرد