تشخیص چهره‌ی فیس بوک همانند مغز انسان عمل می‌کند

تشخیص چهره‌ی فیس بوک

پروژه‌ی تشخیص چهره‌ی فیس بوک همانند مغز انسان بسیار دقیق کار می‌کند. DeepFace می‌تواند با دقت ۹۷.۲۵ درصد تشخیص دهد که آیا دو تصویر دارای چهره‌ی یکسان هستند یا خیر. همین کار را مغز انسان با دقت ۹۷.۵۳ درصد انجام می دهد. دیپ فیس در حال حاضر فقط یه پروژه‌ی تحقیقاتی است اما در آینده… ادامه خواندن تشخیص چهره‌ی فیس بوک همانند مغز انسان عمل می‌کند