دبی اولین شهر خاورمیانه با قابلیت استریت ویو گوگل

در حال حاضر شما می توانید بلندترین ساختمانهای جهان را در استریت ویوی گوگل مشاهده نمایید اما دبی اولین شهر خاورمیانه خواهد بود که در لیست این سرویس گوگل قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش گوگل در روز دوشنبه، این شرکت سرویس خود را تا عمق این شهر عربی گسترش داده که اولین تلاش گوگل… ادامه خواندن دبی اولین شهر خاورمیانه با قابلیت استریت ویو گوگل