10 چیز که شما نیاز دارید در مورد گوشی های جداشونده آرا بدانید

ساخت گوشی هوشمند جداشونده گوگل یکی از گامهای اساسی در نزدیکی یه ساخت تلفن هوشمند مورد نظر شماست، چیزی که بتواند با سلیقه شما جور در آید. البته این گوشی برای امسال اماده نخواهد شد اما سال 2015 ممکن است آغازی برای شروع یک تغییر در ظاهر و کارایی گوشی های هوشمند باشد. پروژه آرا… ادامه خواندن 10 چیز که شما نیاز دارید در مورد گوشی های جداشونده آرا بدانید